THE FIRST EVER LGBTQ+ PRIDE IN THE RHONDDA Y CYNTAF ERIOED LGBTQ + PRIDE YN Y RHONDDA

Dathliad o Amrywiaeth a Chariad

PRIDE RHONDDA

image1

Dydd Sadwrn 12fed Medi 2020

Dod â Balchder i'r Rhondda

image2

Dewch i Ymuno â ni

Mae gennym ni ddigwyddiad undydd yn cynnwys artistiaid lleol, cantorion, digrifwyr lleol, Drag Queens, Drag Kings, acrobatiaid a phopeth sy'n hwyl! Mae lluniaeth ar gael a bydd Marchnad Balchder ar y safle.

image3

Balchder Yn Y Cymoedd

O Ivor Novello i'n Ian H Watkins ein hunain mae gan Gymru gyfoeth o hanes LGBTQ +. Mae Balchder Rhondda yn ddathliad o amrywiaeth a diwylliant.

image4

Cefnogi Amrywiaeth

Cariad yw Cariad a phobl yw pobl. Mae Balchder Rhondda gan y Gymuned LGBTQ + yn Y Rhondda AM Y Gymuned LGBTQ + yn Y Rhondda. Ein nod yw hyrwyddo ein cymuned mewn ffordd gadarnhaol.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Perfformio, Gwirfoddoli neu Cael Stondin? Mae croeso i bawb ollwng neges atom

Balchder Rhondda 2020